EP-választás május végén - de máris itt a Castellum-kódex!

Öcaline • 2019. március 18. 16:38 • Politika 0 0

2019-ben európai parlamenti választásokat tartanak Magyarországon – az ország történetében ez lesz a negyedik ilyen jellegű voksolás. Az egyfordulós szavazás időpontját Áder János köztársasági elnök május 26-ra tűzte ki – hajtás után a Castellum aktuális választási alapelveiről és tudnivalóiról olvashattok!

Mielőtt honlapunk egyedi tudnivalóra térnénk, lássunk  néhány általános főszabályt a Wikipédia idevágó szócikke alapján. Az EP választás egyfordulós, listás szavazás, amin Magyarországon csak pártok indulhatnak. Az ország az EP javaslata alapján a választásokon is 21 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe. A szavazásra az a párt állíthat listát, amely legalább 20 ezer választópolgár aláírását össze tudja gyűjteni. A voksoláskor az egész ország egyetlen választókerületet alkot. Mandátumot csak az a lista szerezhet, amely megkapta az érvényes szavazatok legalább 5 százalékát – a képviselő helyeket egy speciális számítolás (az ún. d’Hondt-módszer) szabályai szerint osztják el. Az egyes listákról a jelöltek a pártok által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz.

Castellum-alapelvek

A Castellum.do a Budapesten napvilágot látott 1993-as "Etikai szándéknyilatkozat" szakmai alapvetéseit alkalmazza a közelgő EP-választás során.

Műhelyünk az alábbi alapelveket tartja tiszeletben a választási tartalmak közlésekor:
– Szakmai tudásunk legjavát nyújtva törekszünk előmozdítani a választás eredményességét, törvény szerinti, etikus lebonyolítását.
– Fontosnak tartjuk, hogy a választással foglalkozó munkákban a választáson történő részvételre ösztönözzük a választókat.
– A szerkesztőség egyenlő esélyt kíván biztosítani az induló pártok és programjaik megismertetésére – a választási tartalmak kizárólag "Fizetett politikai hirdetés" formájában és megjelöléssel láthatnak napvilágot hasábjainkon.
– A Castellum.do kerüli a bújtatott választási propagandát, s tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely a kampány durvulását eredményezheti.
– Honlapunk nem ad teret a kampány során a jelöltek közéleti szerepvállalásával nem összefüggő magánéleti vonatkozású információknak, kerüli a személyiségi jogokat sértő adatok és megnyilatkozások közlését. Alapelvként fogadja el, hogy a jelölt személyére vonatkozó közlések nem sérthetik a közízlést.
– A jelöltek politikai múltja ismertethető, s a személyére vonatkozó adat is, amennyiben az igazolhatóan befolyásolja a jelölt közéleti alkalmasságának megítélését.
– A Castellum.do a választásra vonatkozó jogszabályokban előírt ideig közölheti a közvélemény-kutatási eredményeket, illetve szintén a jelzett ideig élhet az internetes szavazás kínálta lehetőségekkel.
– A Castellum.do lehetőség szerint tartózkodik az országos vonatkozású kampányesemények taglalásától, erejét a helyi történések figyelemmel kísérésére koncentrálja.
– A Castellum a kampányban, a választás munkájában semmilyen formában nem vesz részt, pártpropagandát nem folytat, a szerkesztőség viszont fenntartja a jogot, hogy a választások idején a kampányhoz, a választáshoz kapcsolódó önálló anyagokat jelentessen meg.
– A szerkesztőség kinyilvánítja, hogy a Castellum.do népszerű facebook-felülete részben tőle függetlenül működik – az ott megjelenő választási tartalmakhoz főzött böngészői véleményekkel szerkesztőségünk nem feltétlenül azonosul.

Politikai hirdetések honlapunkon

A Castellum.do kizárólag PR-cikkek formájában vállalja fizetett politikai hirdetések publikálását. E tartalmakat kizárólag a PR, marketing, hirdetés kulcsszó alatt publikáljuk, rendre "Fizetett politikai hirdetés" megjelöléssel közöljük a választással közvetlenül összefüggő hirdetéseket.

– A politikai hirdetések nem a lap álláspontját tükrözik, ám honlapunk hasábjain nem jelenhetnek meg jogsértő hirdetések. Lapunk elzárkózik a jó ízlést, az erkölcsi normákat és a személyiségi jogokat sértő tartalmak közlésétől – nem közlünk továbbá törvényesen bejegyzett párt rendezvényét megzavaró, illetve törvényesen bejegyzett párt bojkottjára felhívó hirdetést.
– A politikai hirdetések tartalmának minimum három munkanappal a tervezett első megjelenés előtt el kell jutnia szerkesztőségünkhöz. Kivételes, SOS megjelenés csakis sürgősségi felárral kérhető, de semmilyen felárral nem üthet ki egy politikai hirdetés másik, korábban befoglalt/ütemezett fizetett politikai hirdetést.
– A hirdetések szövegéért mind tartalmi, mind stiláris szempontból a hirdetés feladója tartozik felelősséggel – a Castellum.do kiemelt gondossággal ügyel arra, hogy hirdetések esetén ragaszkodjon a betűhív közléshez. A hirdetések tartalmi-stiláris módosítása csak felár fizetésével kérhető.
– A hirdetési megbízás egyben kötelezettségvállalás a hirdető fél részéről arra, hogy az esetleges tévedést hirdetés formájában – a sajtótörvény rendelkezései szerint – korrigálja.
– A Castellum.do hasábjain megjelenő politikai hirdetésekben lévő tartalmi kérdésekre csakis politikai hirdetésben lehet válaszolni.
– A fizetett politikai hirdetések díjainál a Médiaajánlat aktuális árlistája az irányadó, a csomagajánlat választható opció, de a Castellum.do tartózkodik a hűségpartneri együttműködések, valamint a médiapartneri együttműködések és/vagy médiatámogatói megállapodások alkalmazásától, illetve az idevágó kedvezmények lehetőségének érvényesítésétől.

Fontos drótok itt

A Castellum.do részéről Nyulasi Zsolt Öcaline koordinálja a választási kampányhoz tartozó tartalmak megjelenését.

Telefon: 20/3154731
E-mail üzenetek ide jöhetnek! (katt)>>
A Castellum facebook-felülete itt érhető el! (katt)>>

Mindezzel összefüggésben kérjük, a pártok helyi szervezetük szintjén jelöljenek ki egy személyt, aki – sajtófelelősként – a kapcsolatot tartja szerkesztőségünkkel a választások időszakában. Meghívót, tájékoztatást, megrendelést a továbbiakban csak a megnevezett személytől fogadunk el! Az adott párt nevében/képviseletében mástól nem fogadunk el fizetett politikai hirdetéseket!

Dunaújváros, 2019. március 16.

Castellum.do

(Képeink illusztrációk)

Kommentek