Időközi választás: itt a Castellum-kódex!

Öcaline • 2016. április 7. 18:56 • Közélet 0 5

Az alábbi összegzésben azt szedtük össze, milyen alapelvekhez tartja magát műhelyünk a közelgő időközi önkormányzati választások során, továbbá milyen feltételek érvényesek a politikai hirdetések közlésekor a Castellum.do hasábjain. Tudnivalók, drótok, okosság - hadd szóljon a kampány!

Mint köztudott, a közelmúltban időközi választás kitűzéséről döntött a Helyi Választási Bizottság: a gyilkossági ügybe keveredett, és február végén lemondott Gál Roland megüresedett helyének sorsáról június 5-én dönthetnek a 4-es választókerület szavazói. Mivel hamarosan ádáz kampány kezdődik a voksokért, műhelyünk az alábbiakban összegzi az időközi választással kapcsolatos alapelveket és tudnivalókat! Időben szólunk, hadd készülhessen föl a kampányra minden érintett politikai erő.

Alapelvek

A Castellum.do a Budapesten napvilágot látott 1993-as "Etikai szándéknyilatkozat" szakmai alapvetéseit alkalmazza a közelgő időközi önkormányzati választások során. Műhelyünk munkatárasai az alábbi alapelveket fogadják el munkájukkor:
– Szakmai tudásuk legjavát nyújtva törekszenek előmozdítani a választások eredményességét, törvény szerinti, etikus lebonyolítását.
– Fontosnak tartják, hogy a választással foglalkozó munkáikban a választáson történő részvételre ösztönözzék a választókat.
– A szerkesztőség egyenlő esélyt kíván biztosítani az induló pártok és programjaik megismertetésére – a választási tartalmak kizárólag "Fizetett politikai hirdetés" formájában és megjelöléssel láthatnak napvilágot hasábjainkon. 
– A Castellum.do kerüli a bújtatott választási propagandát, s tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely a kampány durvulását eredményezheti.
– Honlapunk nem ad teret a kampány során a jelöltek közéleti szerepvállalásával nem összefüggő magánéleti vonatkozású információknak, kerüli a személyiségi jogokat sértő adatok és megnyilatkozások közlését. Alapelvként fogadja el, hogy a jelölt személyére vonatkozó közlések nem sérthetik a közízlést.
– A jelöltek politikai múltja ismertethető, s a személyére vonatkozó adat is, amennyiben az igazolhatóan befolyásolja a jelölt közéleti alkalmasságának megítélését.
– A Castellum.do a választásra vonatkozó jogszabályokban előírt ideig közölheti a közvélemény-kutatási eredményeket, illetve szintén a jelzett ideig élhet az internetes szavazás kínálta lehetőségekkel.
– Műhelyünk a kampánycsend idején leveszi főoldaláról választással összefüggő tartalmakat.
– A Castellum.do lehetőség szerint tartózkodik az országos vonatkozású kampányesemények taglalásától, erejét a helyi történések figyelemmel kísérésére koncentrálja.
Műhelyünk munkatársai a kampányban, a választás munkájában semmilyen formában nem vesznek részt, pártpropagandát nem folytatnak, a szerkesztőség viszont fenntartja a jogot, hogy a választások idején a kampányhoz, a választáshoz kapcsolódó önálló anyagokat jelentessen meg.
– A szerkesztőség kinyilvánítja, hogy a Castellum.do népszerű facebook-felülete részben tőle függetlenül működik – az ott megjelenő választási tartalmakhoz főzött böngészői véleményekkel szerkesztőségünk nem feltétlenül azonosul.

Politikai hirdetések

– A Castellum.do kizárólag PR-cikkek formájában vállalja fizetett politikai hirdetések publikálását. E tartalmakat kizárólag a PR, marketing, hirdetés kulcsszó alatt, "Fizetett politikai hirdetés" megjelöléssel közöl a választással közvetlenül összefüggő tartalmakat.
– A politikai hirdetések nem a lap álláspontját tükrözik, ám honlapunk hasábjain nem jelenhetnek meg jogsértő hirdetések. Lapunk elzárkózik a jó ízlést, az erkölcsi normákat és a személyiségi jogokat sértő tartalmak közlésétől – nem közlünk továbbá törvényesen bejegyzett párt rendezvényét megzavaró, illetve törvényesen bejegyzett párt bojkottjára felhívó hirdetést.
– A politikai hirdetések tartalmának minimum három munkanappal a tervezett első megjelenés előtt el kell jutnia szerkesztőségünkhöz. Kivételes, SOS megjelenés csakis sürgősségi felárral kérhető, de semmilyen felárral nem üthet ki egy politikai hirdetés másik, korábban befoglalt/ütemezett fizetett politikai hirdetést.
– A hirdetések szövegéért mind tartalmi, mind stiláris szempontból a hirdetés feladója tartozik felelőséggel – a Castellum.do kiemelt gondossággal ügyel arra, hogy hirdetések esetén ragaszkodjon a betűhív közléshez. A hirdetések tartalmi-stiláris módosítása csak felár fizetésével kérhető.
– A hirdetési megbízás egyben kötelezettségvállalás a hirdető fél részéről arra, hogy az esetleges tévedést hirdetés formájában – a sajtótörvény rendelkezései szerint – korrigálja.
– A Castellum.do hasábjain megjelenő politikai hirdetésekben lévő tartalmi kérdésekre csakis politikai hirdetésben lehet válaszolni. 
– Műhelyünk a kampánycsend idején nem közöl fizetett politikai hirdetéseket.
– A fizetett politikai hirdetések díjainál a Médiaajánlat aktuális árlistája az irányadó, a csomagajánlat választható opció, de a Castellum.do tartózkodik a hűségpartneri együttműködések, valamint a médiapartneri együttműködések és/vagy médiatámogatói megállapodások alkalmazásától, illetve az idevágó kedvezmények lehetőségének érvényesítésétől.

Technika

– A Castellum.do szerkesztőségében Nyulasi Zsolt Öcaline koordinálja a választási kampányhoz tartozó tartalmak megjelenését. 
Telefon: 20/3154731
E-mail üzenetek ide jöhetnek!
A facebook felületén itt érhető el!

– Kérjük, a pártok helyi szervezetük szintjén jelöljenek ki egy személyt, aki – sajtófelelősként – a kapcsolatot tartja szerkesztőségünkkel a választások időszakában. Meghívót, tájékoztatást, megrendelést a továbbiakban csak a megnevezett személytől fogadunk el! Az adott párt nevében/képviseletében mástól nem fogadunk el fizetett politikai hirdetéseket!

Dunaújváros, 2016. április 7.

Castellum.do