Rosti iskola: válaszolt a tankerület vezetője!

Öcaline • 2015. november 26. 12:25 • Oktatás 0 20

Befutott műhelyünkhöz Török Szabolcs tankerületi igazgató válasza a Rosti iskolával kapcsolatos kérdéseinkre – a témával korábban már foglalkoztunk Cserna Gábor polgármester közgyűlési tájékoztatója nyomán, de most a hivatalos Klik-válasz is itt! Betűhív közlés!

Rendkívüli felmentéssel szüntette meg a munkáltató a Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola intézményvezetője, Gaálné Benedek Gyöngyi közalkalmazotti jogviszonyát - erősítette meg érdeklődésünkre Török Szabolcs, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (Klik) tankerületi igazgatója. A hírt éppen egy hete megerősítette a közgyűlés nyilvánossága előtt Cserna Gábor polgármester is – a Castellum.do témába vágó összeállítása nagyot futott hasábjainkon –, ezúttal itt a hivatalos összegzés.

A téma fontosságára tekintettel betűhíven közöljük Török Szabolcs válaszát – íme!

"A Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola intézményvezetőjének, Gaálné Benedek Gyöngyinek közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmentéssel megszüntette.
Ezt megelőzően a fenntartó több alkalommal végzett ellenőrzést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének e) pontja szerint. A jogszabályi helynek megfelelően a fenntartó ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket.
Az iskolában folyó pedagógiai munka zavartalansága érdekében, a vezetői feladatok ellátása eredményes vezetői pályázati eljárás lefolytatásáig biztosított."

 
Itt tartunk most – bár a fentiekből nem derül ki, mi indokolta a rapid döntést, ezzel együtt köszönet a korrekt válaszért!

A város egyetlen pártfüggetlen, ám rendkívül kritikus, néha nagyon szórakoztató, ugyanakkor merészen pikírt híroldalának működése tőled is függ.
Minden forint számít! A támogatás technikai hátterét az Ökologistic Környezetvédelmi Alapítvány biztosítja számunkra. A

10918001-00000063-65250016

számlaszám UniCredit-es, a megjegyzés rovatba ajánlott beírni, hogy "Castellum.do".

> Követni szeretnélek titeket a nagy közösségin (katt!)
> Vészhelyzetet jelentenék, bekapcsolódnék a VéD-be (katt!)

 


> Többet szeretnék megtudni működésetek támogatásáról (katt!) 
> Visszautasíthatatlan opciók a térség vállalkozóinak (katt!)

Kommentek