Közvilágítás tender: mutyi a fényben?

Öcaline • 2015. június 17. 17:24 • Közélet 0 35

Még a legutóbbi – májusi – közgyűlésen történt, hogy az egyik ellenzéki képviselő érdekes fejtegetésbe kezdett egy fővárosi székhelyű cég tendernyerése kapcsán született mutyigyanús polgármesteri döntésről. Érdemi választ nem kapott – mi is kérdeztünk, mindhiába. Jogi esetek a hajtás után.

Érdekes felvetésekkel szolgált a legutóbbi – azaz még a májusi – közgyűlésen Besztercei Zsolt önkormányzati képviselő egy még korábbi, április elején született polgármesteri határozat kapcsán. Mint kifejtette, Cserna Gábor polgármester április 3-án aláírta a – hadd legyünk akkurátusan pontosak – 229/2015.(IV.03.) PM határozatát, amelyben a Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban című közbeszerzési eljárás (ismét csak a tények barátainak: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381) nyertesének a fővárosi székhelyű

Rosettum Kft.-t

nyilvánította. Az ellenzéki városatya szerint (is) furcsa, hogy a cég, amely a város közvilágításának felújítására nyert megbízást 238 millió forintért, eddig bizony nem nagyon vétette észre magát – nem lépett a fényre, hehe – hasonló munkák kapcsán. Mint a képviselő is felidézte, a Rosettum 2009-ben történt alapítása óta a "piac- és közvéleménykutatás" volt a főtevékenysége egészen tavaly szeptember 15-ig. A Kft. a cégadatok szerint csak másnap, egészen pontosan 2014. szeptember 16-án vette fel a tevékenységi körébe az alábbiakat: "Villamos világítóeszköz gyártása"; "Egyéb villamos berendezés gyártása"; "Villanyszerelés”; "Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás". 
Alig három hónappal a tevékenységi körök bővítése után már készen is állt százmilliós nagyságrendű feladatokra a Rosettum!

Mindez két okból is roppant hihető, ment tovább a fejtegetésben a DK képviselője. Egyfelől a Rosettum tündöklete4sen fényes pénzügyi mutatókkal bír: az említett 2009-es alapítástól 2013 év végéig, azaz 5 teljes év alatt összesen 111 millió 783 ezer forint árbevételt produkált – ehhez az adathoz vegyük hozzá, hogy ezzel az egy melóval

238 millió forintos megbízást

nyert el. A másik adat még beszédesebb: a Rosettum Kft.-nek a a közgyűlés napján (2015. május 21.) az adóhivatal adatbázisa szerint nulla, azaz 0 alkalmazottja volt – miközben városunkban közvilágítási felújítást kéne végeznie.

Az ellenzéki képviselő álláspontja szerint "mutyigyanús" döntést hozott a város fideszes polgármestere – én nem állítok, nem állíthatok hasonlót, de mivel olyan világosan láttam közvilágítás-ügyben, mint egy fekete dobozt egy lefüggönyözött pincében, más megoldást kerestem!

Végül a Castellum.do az alábbi kérdéseket juttatta el Cserna Gábor polgármesterhez május végén (az időpont azért fontos, mert néha rám sütik/sütötték, hogy azonnal, válaszadási idő nélkül kérdezek, hát most hagytam az alapos válaszra bőséggel) – íme:

Amikor 2015. április 3-án Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestereként aláírta a 229/2015.(IV.03.) PM határozatát, melyben a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 „Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban” közbeszerzési eljárás nyertesének nyilvánította a Rosettum Kft-t, tudta-e, hogy a tendernyertes csak néhány hónappal a pályázati kiírás előtt, 2014 őszén vette föl tevékenységi körébe a „Villamos világítóeszköz gyártása”, „Egyéb villamos berendezés gyártása”, „Villanyszerelés”, „Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás”, tevékenységeket?

Amikor 2015. április 3-án Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestereként aláírta a 229/2015.(IV.03.) PM határozatát, melyben a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 „Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban” közbeszerzési eljárás nyertesének nyilvánította a Rosettum Kft-t, tudta-e, hogy a jelenleg is érvényes cégadatok szerint a tendernyertes nulla alkalmazottal működik?

A fent idézett információk fényében utólag

nem tartja-e aggályosnak

döntését, illetve a kialakult szituációt?

Eddig a kérdések sora; itt jegyezném meg, hogy – a későbbi félreértéseket elkerülendő – ezúttal némi jogi háttérrel is szolgáltam a felvetések mellé arról, milyen kötelességei vannak ilyes esetekben a hatályos jogszabályok alapján az információ (feltételezhető) birtokosának; esetünkben a város első emberének. Íme.

A kérdésekre a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) III. fejezet alábbi bekezdései alapján várom a választ:

26. § (1) [„Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv)

lehetővé kell tennie,

hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.”]

valamint 

(3) [„Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.”]

és

(3a) [„Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít,

köteles e jogviszonnyal összefüggő

és a (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.”]

A kérdések és a fent említett törvényhelyek mellett megemlítettem,
hogy amennyiben a fentiek alapján a választ megtagadják,
úgy a nevezett törvényhely alábbi bekezdése alapján járok el:

(3b) Ha a (3a) bekezdés alapján tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást megtagadja, a tájékoztatást igénylő a tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását kezdeményezheti.

Illúzióim a korábbi kísérletek alapján nem voltak, Cserna Gábortól válasz ezúttal sem érkezett, így kénytelen vagyok betűhíven idézni az áprilisi közgyűlés jegyzőkönyvéből, amikor is a polgármester a következőket mondta egy hasonló felvetésre válaszolva:

"Nem én választom ki azt a három céget, aki meghívást kap mondjuk egy közbeszerzés folyamatába, hanem van egy közbeszerzési munkacsoport, amelyben nemcsak a mi tagjaink, hanem más pártok által – közgyűlés által megválasztott – más pártok által delegált személy is van. Ennek Dr. Ragó Pál alpolgármester úr a vezetője, jogász végzettséggel és egy nagyszerűen felkészült, szakmailag felkészült éppen MSZP-s pénzügyes végzettségű Sáfrány Katalin a helyettese. A munkacsoportot operatív hivatali értelemben Dr. Orbán Zsuzsa kolléganő koordinálja a munkáját és Fodor Istvánné nevű hölgy az ügyviteli feladatokat látja el a lehető legnagyobb precízséggel már évek óta. Amikor ez a munkacsoport valamire véleményt mond, a beérkezett mondjuk ajánlatok alapján, vagy ők kérik be az ajánlatokat, akkor kerül sor a polgármesteri aláírásra. Ismételten kikérem azt, hogy én választanék ki cégeket a befutott pályázatok közül, vagy én hívnék meg cégeket. Ráadásul mindig felhívom a figyelmet és jegyző asszonnyal beszélgetjük, hogy

a lehető legveszélyesebb és leginkább törvény által szabályozott folyamat

a közbeszerzések folyamata és én magam erre a lehető legnagyobb alapossággal figyelek, hogy bármilyen témakörben – egyébként beleértve a szociális határozatokat is -, hogy mit és mikor és milyen módon írok alá."

A fentiek alapján csak remélni merem, hogy a polgármester ezúttal is a munkacsoport javaslata alapján döntött – és persze bízom benne, hogy egyszer fény derül az ő álláspontjára is. Ledes.

(A Castellum.do természetesen továbbra is megadja a lehetőséget arra, hogy a város első embere válaszoljon a kérdésekre; a törvényhelyekben és a polgármesteri mondatokban a kiemelések önkényesek; az illusztrációikat Németh Zsolt Este az iparvárosban című webgalériájának felvételeiből válogattam.) 

Kommentek