Rosti iskola: helyreigazítás

Öcaline • 2015. január 16. 17:28 • Oktatás 0 16

Helyreigazítási kérelemmel fordult műhelyünkhöz Gaálné Benedek Gyöngyi, a Rosti Pál Gimnázium Általános- és Szakközépiskola igazgatója. Az intézmény vezetője a decemberben napvilágot látott cikkünk állításait kifogásolja – az általa küldött dokumentumot betűhíven közöljük.

A Castellum.do online oldalon december 1. napján megjelent: "Rosti: gondbajok és káosz házon belül" című cikkükkel kapcsolatosan a mellékelt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm útján az alábbi sajtó helyreigazítási kérelmet terjesztem elő 2010. évi CIV. tv. alapján.
A megjelent, túlnyomórészt valótlan tartalmú írás személyemet alaptalanul rágalmazza, illetve személyiségi jogaimat sérti azért annak helyreigazítása indokolt, melyre ezúton hívom fel Önöket. 
A cikk valótlan tartalmú tényállításai az alábbiak:
1./ A cikk tényként állapítja meg az iskola működését illetően, hogy "problémás igazgatóválasztás, sorozatos felmondások, jogilag is aggályos lépések, fiktív órák és diákok a Rosti iskolában".
2./ A cikk tényként állapítja meg, hogy az intézmény működését illető kritikára adott válasz az volt, hogy "ha a médiához fordulnak segítségért, számoljanak azzal, hogy nemcsak Dunaújvárosban, de még a megyében sem lesz munkájuk. "
3./ A cikk utalva a névtelen informátorra azt állapítja azt, hogy "lehetetlen helyzetbe került az iskola".
4./ A cikk valótlanul állítja, hogy "a közgyűlési döntés előtt a pályázók maguk kaptak ígéretet arra, hogy, hogy az a jelölt lesz a befutó, akit a házon belül is dominánsan támogatnak. "   
5./ A cikk valótlanul állítja, hogy "a közgyűlés óriásit dobbantott… , érvényesítve hatalmi érdekeket…,a kevésbé elfogadott jelöltet, Gaálné Benedek Gyöngyit bízta meg az oktatási intézmény vezetésével 2012. augusztus elsejétől."
6./ A cikk tényként rögzíti, hogy "Magyart vezetői képesítésének hiánya miatt ütötték ki a végső játszmában".
7./ A cikk valótlanul állítja, hogy az intézmény jelenlegi könyvelője soron kívül, vagyis pályázat nélkül került az intézmény felelős beosztásába. "
8./ A cikk valótlanul állítja, hogy "tömegesen buktatták meg a diákokat a pótvizsgákon, hogy bizonyos osztályokban meglegyen a minimális létszám"
9./ A cikk valótlanul állítja, hogy " Az intézmény adminisztrátorai- a vezető szóbeli utasítására- kénytelenek fiktív diákokat is  bejegyezni az un Magiszteri rendszerbe.      
10. A cikk valótlanul állítja, hogy a "a fiktív diákokhoz, fiktív órák is dukálnak"
11./ A cikk valótlanul állítja, hogy "a közgyűlés bizalmát élvező igazgató lelkesen folytatott kampánytevékenységet például az áprilisi országgyűlési választások alkalmával a házon belül, munkaidőben. "
12./ A cikk valótlanul állítja, " az igazgató…. a folyamatosan fújó pártos hátszél biztosította lehetőséggel élve és visszaélve vezeti az intézményt"
13./ A cikk valótlanul állítja, hogy a Rosi ma az a hely, ahol a csúszót nem lehet kivenni,a helyettesítési pótlék, vagy a túlórák kifizetése nem történik meg. Ahol nem a jól végzett munka után, hanem pusztán szimpátia-, vagy dohányzási szokás alapján dől el, hogy ki kap pénzjutalmat, és ki nem, kit ér hátrányos megkülönböztetés és ki élvez előnyöket.
14./ A cikk valótlanul állítja, hogy " A tanárok sorozatos felmondásai miatt soha nem látott mértékű káosz alakult ki (…), Számtalan hasonló esetet lehetne még felsorolni, olyanokat, amelyek miatt az iskola jóhírneve komoly csorbát szenvedett illetve szenved. Pedagógusok, technikai dolgozók tömegével mondtak fel, a nagy többség az igazgatónő személye miatt. Majdnem az egész tanári kar lecserélődött. "

A fenti valótlan tényekkel szemben a való tények az alábbiak:
1./ Az igazgatóválasztás jogszerű volt, az eltávozott kollégák kérésükre áthelyezéssel távoztak, egy esetben pedig közös megegyezéssel szűnt meg a közalkalmazotti jogviszony, jogilag nincsenek aggályos lépések, fiktív órák és diákok nincsenek a Rosti iskolában.
2./ A 2./ alatti valótlan állítás soha nem hangzott el. 
3./ Az intézmény működése nem került lehetetlen helyzetbe, az ma is zavartalan.
4./ A polgármester az idézett kijelentést nem tette és tehette, mivel a közgyűlés, mint testület döntött az igazgatói kinevezésről.
5./ Az igazgatóválasztás során hatalmi érdekek nem érvényesültek, és a pályázati kiírásban foglaltaknak egyedül maradéktalanul megfelelő személyem került megválasztásra.  
6./ Magyar Balázs nem felelt meg az pályázati kiírásban foglaltaknak, mivel nem rendelkezett pedagógus szakvizsgával, így "nem üthették ki" a pályázók közül.
7./ Az intézmény könyvelői posztja pályázat útján került betöltésre, mely publikálásra 2014. március 19. napján került.
8./ Az intézményben nem történt tömeges buktatás a minimális létszám fenntartása érdekében. A diákok értékelése a valós teljesítményeik alapján történt a vizsgákon. 
9./ Vezető utasításomra nem történt fiktív diákok bejegyezése az un Magiszteri rendszerbe, és nem voltak fiktív órák illetve jogilag aggályos lépések.             
10./ Az intézményben sem fiktív órák, sem fiktív diákok nem voltak.
11./ Az intézményben vezetésem alatt politikai tevékenység nem folyt, így kampánytevékenység sem.
12./ Az iskolában az általam végzett tevékenység pártsemleges és nem visszaélésszerű, az mindenben megfelel a mindenkori igazgatóval szemben támasztott a szakmai és etikai követelményeknek.
13./ Jutalom kifizetése nem történt igazgatói működésem alatt, egyszeri bérkiegészítés elosztását pedig az elvégzett munka alapján az iskola vezetősége határozta meg.
14./ Az intézménynél nincs káosz, az tevékenységét megfelelő módon végzi, az iskola jóhírneve csorbát nem szenvedett. A közalkalmazotti jogviszonyok megszűnése és az igazgatói tevékenységem között közvetlen okozati összefüggés nincs. 

(A Castellum.do a helyreigazítási kérelem betűhív közlésével a Rosti iskola ügyét hasábjain lezártnak tekinti, esetleges új információk napvilágra kerüléséig a témával sem pro, sem kontra nem foglalkozik.)