Rosti: gondbajok és káosz – házon belül

Dávid • 2014. december 1. 19:29 • Oktatás 0 248

UPDATE 2015. 01. 16. - HELYREIGAZÍTÁS

Problémás igazgatóválasztás, sorozatos felmondások, jogilag is aggályos lépések, fiktív órák és diákok a Rosti iskolában – újabb szivárogtató küldemény landolt szerkesztőségünk elektronikus postaládájában. Forráskutatás után kényes részletek máris itt. 
 

"Ha a médiához fordulnak segítségért, számoljanak azzal, hogy nem csak Dunaújvárosban, de még a megyében sem lesz munkájuk!"; több forrásunk szerint ez visszatérő válasz volt a Rosti Pál iskola működésével kapcsolatban kritikát megfogalmazott – idővel egyre kétségbeesettebb és tehetetlenebb – munkatársaknak. Egy, az intézmény működését rendkívül jól ismerő, ám neve elhallgatását kérő informátorunk szerint "lehetetlen helyzetbe került az iskola" – és bár egy ideig szerették volna az ügyeket házon belül intézni, végül mégis a nyilvánosság maradt az egyetlen esélyük, állítják többen egybehangzóan. Tény, ami való, a Castellum.do szerkesztőségében landoló első küldeményben (ami után több forrást is felkutattunk, illetve – sajnos sikertelenül – igyekeztünk szóra bírni az intézmény vezetését) bennfentesünk valóban hiperérzékeny infókat szállított. 
De kezdjük az elején.

 

A többség – kisebbség, és viszont

A Rostiban 2012-ben volt utoljára igazgató-választás – ekkor két pályázó méretette meg magát a posztért: Magyar Balázs, az iskola volt tanára, valamint alábbi történetünk főszereplője, szintén az intézményhez már akkor is sok szálon kötődő Gaálné Benedek Gyöngyi.

A pályázat komplex pedagógia programtervet követel meg, amelyet házon belül két lépcsőben minősítenek: először a tanári kar, majd egy ennél is szélesebb grémium, a közalkalmazottak köre foglal állást a pályázóktól és a tervekről. Ezt követően a közgyűlés tett pontot az ügy végére, s döntött végérvényesen a legfőbb prominens személyéről. 
Alábbi táblázatunkban tűpontosan kirajzolódnak a támogatottsági indexek – mint látható, nagyságrendekkel nagyobb támogatást élvezett Magyar Balázs igazgató-jelölt szakmai stratégia-tervezete: 

A fentiekből kiderül, a Gaálnéra leadott voksok száma jóformán eltörpül riválisának eredményeivel szemben. 

Több bennfentes forrásunk említette: a közgyűlési döntés előtt a pályázók magától a polgármestertől kaptak ígéretet arra, hogy az a jelölt lesz a befutó, akit házon belül is dominánsan támogatnak.
A polgármesteri ígéret nyomán jelenleg a Rosti Pál középiskola igazgatói irodájában Magyar Balázst kellene találunk, a közgyűlés azonban óriásit dobbantott – a dunaújvárosi önkormányzatiság történetében egyébként nem először, ha tetszik, platformfüggetlenül érvényesítve a hatalmi érdekeket  –, az eredmény ismert: a kevésbé elfogadott jelöltet, Gaálné Benedek Gyöngyit bízták meg az oktatási intézmény vezetésével 2012  augusztus elsejétől.   

A közgyűlési döntés előtt egy furcsa érv is előkerült – a drámai fordulatokban bővelkedő döntéshozatal során forrásaink szerint Magyart vezetői képesítésének hiánya miatt ütötték ki a végső játszmában. 
Informátoraink ennek kapcsán nem mulasztják el felhívni a figyelmet: ez az érvelés is sántít – a sikertelenül aspiráló jelölt úgynevezett közoktatási-vezetői stúdiuma valóban tartott még a szavazás idején, de 2012-ben sikeresen abszolválta az intézményvezetéshez szükséges jogosítványt, míg ezzel szemben a 2012 augusztusától igazgatói székbe került Gaálné csak később, a 2013/14-es tanévben szerezte meg ugyanezen értékkel bíró bizonyítványát.  

Egy biztos: az új igazgató már a kezdetek kezdetén egy megosztott intézmény élére került – ahol bizony nem élvezte a többség támogatását. 

 

Csak fúj, fúj a pártos hátszél

Történetünk még ennél is zavarba ejtőbb fordulatokkal folytatódik: az intézmény működésére alaposan rálátó forrásaink elsőként a szintén gondbajos könyvelői poszt betöltésének hátterét taglalják, egybehangzóan állítva, hogy az intézmény jelenlegi könyvelője soron kívül, vagyis pályázat nélkül került az intézmény felelős beosztásába – azt követően, hogy az igazgató "elfelejtett" pályázatot kiírni a megüresedett állásra. Az ügyben vizsgálat is kezdődött a Munkaügyi Felügyelőségen – a problémák sora azonban itt még korántsem ér véget. 

Hasonló problémákat említettek informátoraink a "fiktív diákok" kapcsán: az biztos, hogy az előre meghatározott kontingensek sokszor nagy fejtörés elé állítja az intézmények vezetőit – forrásaink szerint a Rostiban ezt az akadályt is gyorsan átlépték. Egyikük a módszert is pontosan ismerteti: "Tömegesen buktatták meg a diákokat a pótvizsgákon, hogy bizonyos osztályokban meglegyen a minimum létszám – bár ennek ellenére is a tavalyi tanévben például volt olyan osztályközösség, amelyet mindössze nyolc tanuló alkotott." Az intézmény adminisztrátorai – a vezető szóbeli utasításra – kénytelenek a fiktív diákokat is bejegyezni az úgynevezett Magiszter rendszer adatbázisába, állítja több forrásunk: a fiktív diákokhoz persze fiktív órák is dukálnak – és ez már újabb jogilag is aggályos lépéseket követelt. Bennfentes forrásaink egybehangzó állítása szerint a meg nem tartott órákat a hivatalos dokumentumokban nagyon is megtartottnak rögzítették. Több forrásunk jelezte, hogy – kis város, kis intézmény, a dolgok viszonylag gyorsan kiderülnek – az ügyben ismeretlenek feljelentést tettek, s ezt követően a rendőrség csalás és közokirat hamisítás gyanújával nyomozást is indított; az is igaz viszont, hogy e vizsgálat eredményeiről egyetlen informátorunk sem tudott beszámolni.

Gaálné társadalomismeret óráinál már csak a kampányidőszakok izgalmasabbak – bennfenteseink állítása szerint ugyanis a közgyűlési többség bizalmát élvező igazgató lelkesen folytatott kampánytevékenységet például az április országgyűlési választások alkalmával házon belül, munkaidőben. 
Forrásaink egybehangzó állítása szerint az igazgató a biztos politikai hátország – egy informátorunk szép frázisával: a "folyamatosan fújó pártos hátszél" – biztosította lehetőségekkel élve és visszaélve vezeti az intézményt. 

 

Kétségbeesetten

Most következzék néhány (kiragadott) mondat egy levélből, amelyet neve elhallgatásához makacsul ragaszkodó, de az intézmény mindennapjait jól ismerő forrásunk küldött műhelyünkhöz:

 

"A Rosti ma az a hely, ahol a csúszót nem lehet kivenni, a helyettesítési pótlék, vagy a túlórák kifizetése nem történik meg. Ahol nem a jól elvégzett munka után, hanem pusztán szimpátia-, vagy dohányzási szokás alapján dől el, hogy ki kap pénzjutalmat és ki nem; kit ér hátrányos megkülönböztetés és ki élvez előnyöket."

"A tanárok sorozatos felmondásai miatt sosem látott mértékű káosz alakult ki. (...)  Számtalan hasonló esetet lehetne még felsorolni, olyanokat, amelyek miatt az iskola jó hírneve komoly csorbát szenvedett, illetve szenved. Pedagógusok, technikai dolgozók, tömegével mondtak fel, a nagy többség kifejezetten az igazgatónő személye miatt. Majdnem az egész tanári kar lecserélődött. Olyan tanáregyéniségek mentek el, akik évek óta elkötelezettek voltak a Rosti iskola mellett, olyanok, akiket szerettek a diákok, akik szerették ezt az iskolát. (...) A vezetőség egymáshoz való viszonya katasztrofális, amely a tanárok, a dolgozók és a diákok mindennapjaira is rányomja a bélyegét. (...) [Gaálné Benedek Gyöngyinek] a vezetőnek kijáró tekintélyt a mai napig nem sikerült kivívnia, annak ellenére, hogy folyamatosan megköveteli azt."

 

 

Válasz nélkül

Minderről, valamint tényleg kivétel nélkül mindenről nagyon szívesen fogadtuk volna Gaálné Benedek Gyöngyi reflektálását – a cikk megjelentetése előtt többek között az alábbi kérdéseket juttattuk el az intézményvezetőnek:

  • Hogyan értékeli a Rosti középiskola helyzetét ma Dunaújvárosban?
  • Mik a közelebbi, s távolabbi célok az intézménnyel kapcsolatosan? Intézményvezetése milyen stratégiával operál, mennyiben tér el ez az előző intézményvezetés irányvonalaitól? 
  • Melyik (tan)évben szerezte meg a közoktatás vezetői képesítését?
  • 2012-ben nyertesként került ki az igazgatói választáson. Helytálló-e az az információnk, miszerint Ön csupán csak a második lett a házon belüli véleményezések/támogatottságok tükrében? 
  • Az iskola jelenlegi könyvelői posztjára hány pályázó jelentkezett formálisan? Egyáltalán lett-e kiírva pályázat a betöltendő pozícióra?
  • Valóban indult-e Ön ellen csalás – és közokirat hamisítási gyanúval rendőrségi eljárás? Mit tud jelenleg a nyomozásról?
  • Ön hogyan látja a helyzetet a túlórák (ki)fizetése kapcsán?
  • Tanulók tömegesen lettek megbuktatva a pótvizsgákon, hogy bizonyos osztályokban meglegyen a megfelelő tanulói létszám – mit tud erről?
  • Az intézmény adminisztrátorai – szóbeli vezetői utasításra – a felsőbb évfolyamokból fiktív diákokat (magántanulókat is) voltak kénytelenek bejegyezni a Magiszter rendszerbe, hogy meg legyen egy-egy osztálylétszám. Mit tud erről?
  • A választások – kiváltképpen az országgyűlési választások - időszakában valóban zajlott aláírás az intézmény falain belül? Vállalt-e Ön egyáltalán szerepet a kampányban bármilyen minőségben is, s ha igen, mindezt munkaidején kívül tette, vagy esetleg olykor-olykor munkaidejében is? Kérem, ismertesse röviden kampányidőszaki tevékenységét.


Forrásaink véleménye szerint a jelen helyzetkép siralmas: lojális dolgozók dezertálnak sorban az intézménytől, a házon belüli hangulat minősíthetetlen, s utóbbi sajnos és bevallottan kihat az órák minőségére, közvetve a diákokra is.  Szerkesztőségünk az iskola hivatalos honlapján elérhető központi e-mail címen juttatta el a kérdéseket történetünk főszereplőjéhez még múlt csütörtökön. Válasz azonban sem az általunk megszabott határidőig, sem cikkünk megjelenéséig nem érkezett. 

 

 

(valamennyi kép illusztráció) 

 

Kommentek