Bánki: a gimnáziumi fejezet vége

Dávid • 2014. november 19. 21:01 • Oktatás 0 620

Átalakuló oktatási rendszer, átszervezett üzemeltetés, megbukott centralizáció. Radikális változások elé néznek oktatási intézményeink; nyertesek és vesztesek a profiltisztítás jegyében; jövőkép(telenség) a C.DO-n – egy súlyos helyi példával.

20 év után jóformán egy tollvonással véget érhet a gimnáziumi képzés a Bánki Donát középiskolában – sőt, a feltételes mód okafogyott, immár biztos; a sajnálatos tényállásig azonban kacskaringós út vezetett. Mindenekelőtt a jól ismert és végtelenül sokat bírált Klebelsberg Intézményfenntartó Központ teljesített rosszul – röviden: ennyi középiskolát képtelen volt egy kézben tartani. 

 

Fenntarthatatlan fenntartás

Egybehangzó szakértői álláspontok szerint a kialakult krízishelyzethez egyenes volt az út a túlzott mértékű és intenzitású centralizáció-kísérlet nyomán: egy intézmény diszponált ugyanis az ország középiskoláinak költségvetési kereteinek meghatározásától az eszközbeszerzésen át egészen a tankönyvellátásig – szó szerint mindenről a KLIK határoz.  

A minden sebből vérző központosítás következtében süllyedni kezdett az útnak eresztett nagy hajó - a hullámcunamikat a kormányzat is észlelte radartérképén, mi több, még oktatáspolitikáját is új vizekre navigálta. Így például – a teljesség igénye nélkül – tervek szerint újra nagyobb mozgástérrel rendelkezhetnek majd az intézményvezetők; valamint a szakképző intézmények esetében az üzemeltetési feladatok ellátását erősíti a továbbiakban a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Egyes intézményeket látványosan előnybe hozó, másokat arcpirítóan háttérbe utasító változás azonban, hogy jövő tanévtől megszűnnek a vegyes képzési kínálattal operáló középiskolák: csak szakközépiskolák és szakiskolák, valamint színtiszta gimnáziumok lesznek – a kettő együtt nem működhet. Előbbiek az NGM fennhatósága alá kerülnek, míg utóbbiak működéséért továbbra is a KLIK felel. 

A Bánki Donát középiskolában a gimnáziumi képzést évről évre töretlen siker övezte – messze a legnépszerűbb képzési formaként könyvelhették el. Az is tény, hogy bár az iskola nívójához jelentősen hozzájárultak a gimnazisták, az intézmény képzési kínálatát eredendően (és már alapítása óta) a szakképzés dominálta – íme, itt az iskola elmúlt két évének képzésszerkezete: 

 

És persze hasonló képet festenek a makacs számok is – máris itt éves bontásban az intézmény összlétszámának eloszlása:

 


  

Ebből eredően nem ért senkit nagy meglepetés: a gimnáziumi szekció esett áldozatul a brutális rendszer átalakításnak. 
Konzekvensen: töretlen népszerűségi ráta ide, vagy oda, jövőre már nem indulhat gimnáziumi osztály a Bánkiban – ami már önmagában is tragikus, viszont még ennél is van rosszabb.

 

A legnépszerűbb képzést veszítik el 

A Castellum.do megkeresésére a Bánki középiskola vezetői – nevezetesen Gyöngyössy Csaba igazgató, és Schön Beatrix általános igazgatóhelyettes vázolta a kialakult helyzetet. A két vezető irigylésre méltó egyetértésben nyilatkozott lapunknak. Gyöngyössy Csaba kérdésünkre a maximális kihasználtságot említette példaként:
 
– Gimnáziumi osztályainkat rendre a lehető legnagyobb létszámmal, 36-38 fővel indítottuk minden tanévben; gimnáziumi képzésünk népszerűségét jelzi a folyamatos túljelentkezés – ha valamilyen oknál fogva egy hely netán megüresedne valamelyik gimnáziumi osztályunkban, túlzás nélkül még aznap be is tudjuk töltetni, olyan hosszú a várakozói listánk. 
 

Értékvesztés és presztízsrombolás

Viccelődhetünk azon, hogy a következő tanévtől kezdve folyamatosan csökkenő tendenciát mutathat fel az intézmény a lányok aránya tekintetében – ami tagadhatatlanul lehangoló következmény lehet a tizenéves srácok számára –, a problémák sora azonban itt még korántsem ér véget. 

Ujházy Krisztina, a Bánki középiskola énektanára, valamint az intézmény rendre elismert kórusának vezetője nemcsak munkáját, hanem – talán túlzás nélkül – második családját, életének meghatározó szeletét veszíti el a kormányzati döntéssel párhuzamosan. Énekórái ugyanis csak a gimnazisták órarendjén voltak, ráadásul az általa irányított kórus lelkes és tehetséges tagjainak nagy része is a gimnazisták köréből kerül(t) ki – már csak a fentebb pedzegetett demográfiai sajátosságok okán is:

– Nem csak az állásomat, de egy jókedvű, bizalomra épülő, rendkívül tehetséges fiatalokat felsorakoztató csapatot is magam mögött kényszerülök hagyni a változások nyomán. Teljes a bizonytalanság a folytatás tekintetében, diákjaim és jómagam is azzal az egyelőre felfoghatatlan ténnyel nézünk szembe, hogy itt a vége, s nincs tovább. Egy fejezet most lezárul az életemben - elmondhatatlan/leírhatatlan az, amit érzek. 

Mint láthatjuk, az iskola nemcsak a folyamatosan díjazott, szakmailag is minden fronton elismert, az intézmény kulturális nívóját is folyamatosan emelő csapatával, és a drámapedagógiai fakultációjáról kénytelen leszámolni a gimnáziumi képzés annullálásával; hírneve és presztízse egy része is csorbul a változásokkal. A híroldalunknak beszámoló bennfentesek egytől-egyig kiemelték ezt a momentumot – szakmabeliekként és/vagy magánemberként is leginkább ezt fájlalják.

 

Előszelek és tomboló vihar

Nemcsak a szülőket és a diákokat érintette meglepetésszerűen a változás csípős szele: a mese ugyanis röviden úgy szól, hogy október közepén minden évben be kell nyújtaniuk a középiskoláknak a következő tanévre vonatkozó elképzeléseiket, tervezeteiket, induló képzéseiket – mindezt formálisan, elbírálásra, határidőre. 

A sors furcsa fintora, hogy éppen a határidőt megelőző napon érkezett a KLIK küldeménye, benne a hivatalos határozat, miszerint a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola nem indíthat többé gimnáziumi képzést, valamint a KLIK szerepét jövőre már az NGM tölti be, idézi fel Gyöngyössy Csaba igazgató:

– Azt persze felelőtlenség, sőt, nettó hülyeség lenne állítani, hogy erről az elképzelésről és a minket érintő következményekről előzetesen nem volt fogalmunk: a kormányzati szándék kontúrjait már szeptemberben világosan láthattuk, a hivatalos lenyomat azonban valóban az utolsó pillanatokban landolt a postaládánkba.  

A határozat 14-én érkezett, a következő tanév stratégiáját 15-én juttatta célba az iskola, ismeretlen személyek azon melegében – példaértékű gyorsasággal – reagáltak a szomorú hírre: 16-án élesedett a nagy közösségi hálón a Négyezren a Bánki gimnáziumi rész megszűnése ellen néven futott facebook-oldal. 
A felháborodás a kezdetek óta óriási méretet ölt – megható vagy éppen felháborodott jegyzetek sokasága olvasható a felületen! 

 

Minden téren félelem 

A határozat tehát befutott, tenni ellene nincs nagyon mit, egy tényezőről azonban bántóan kevés szó esik azóta is mindazokról, akik jelenleg egy "vegyes" intézmény gimnazistái – egyelőre senki sem tud érdemben válaszolni az égető kérdésre, a felsőbb éves gimnazisták sorsáról egészen egyszerűen nem szól a fáma. A Nagy Átalakító Show során úgy tűnik, a felsőbb éves gimnazisták népes köre szóra sem érdemes tényező a KLIK/kormányzat számára. Kérdésünkre Gyöngyössy Csaba elmondta: bár a pontos választ egyelőre ő sem ismeri, szerinte ugyanakkor hamarosan minden tiszta lesz – "a felmerülő kérdéseknek egész egyszerűen tisztázódniuk kell, nincs mese".

Terjedelmes irományunkban bevallottan nagyon sok lényeges momentumra kitérhettünk volna még, azonban itt és most legyen elég egyelőre ennyi: jövő szeptembertől gimnáziumi képzést városhatárainkon belül csak a Széchenyi István Gimnázium és a Rosti Pál Gimnázium Általános - és Szakközépiskola indíthat (mármint önkormányzati színtéren: természetesen a Pannon Oktatási Központ magángimnáziuma is tovább üzemel a jövőben - a szerk.). A Bánki a hiányzó osztályait informatikai szakirányú szakközepes osztállyal helyettesíti – ez máris újabb érdekes versenyhelyzetet teremthet például az eddig közgazdaságban és informatikában jeleskedő Rudas számára. (Bár a Bánki esetében nem általános, hanem specifikus – úgynevezett CAD-CAM informatikai – ismeretszerzésről beszélhetünk a továbbiakban is!) 

Középiskoláink hada most újrapozícionálja önmagát – klikkesedő tudásbázisok, megválaszolatlan kérdések, megjósolhatatlan következmények közepette. 
Izgalmas tanévek elé nézünk, egészen biztos. 

 

Kommentek